Kontakt

LAMA – Ladislav Magda s.r.o.

 

Hríbova 1883/4
082 21 Veľký Šariš
tel.: 0918 626 327

Office
Sabinovska 55
080 01 Prešov
zobraziť mapu ]

tel.: 0918 362 160
       051 771 04 11
email: lama-strechy@lama-strechy.sk

 

Bankové spojenie: 
VÚB Prešov
číslo účtu:
2222303858/0200

IČO:      36679411
DIČ:      2022259591
IČ DPH: SK2022259591

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Prešov, oddiel:
Sro, vl. č.: 17801/P.

webdesign webpreteba.sk strecha vašich predstáv ...