Služby

 

Tesárske práce

Zhotovíme konštrukciu krovu rozmanitých tvarov podľa technickej dokumentácie.Pri rekonštrukciách striech spolupracujeme so statikom.

Pokrývačské práce

Nosný produkt našej firmy tvorí práve montáž krytín na šikmé strechy zo širokej škály druhov a farieb, pomocou ktorých splníme Vaše predstavy o streche.

Klampiarske práce

Prevádzame všetky klampiarske práce spojené so strešným systémom – montáže odkvapov, zvodov, úžľabí, lemovaní, oplechovania komínov, strešných výlezov. Najbežnejšie používané materiály sú – meď, pozink, hliník.

Montáž strešných okien

Stále častejšie sa využíva podkrovný priestor ako obytná časť. Pre tieto účely je potrebné zaistiť dostatočné presvetlenie týchto priestorov. Pomocou strešných okien môžeme zmeniť nevyužité miesto na svetlé podkrovie. Ich montáž do strešného plášťa vyžaduje dodržanie návodu daného výrobcom.

Azbestové nebezpečenstvo

Komplexné poradenstvo a likvidácia nebezpečného odpadu – AZBEST a to hlavne azbestových krytín tzv. ETERNIT. 

LAMA – Ladislav Magda s.r.o. je oprávnená odstraňovať azbestové materiály zo stavieb podľa § 5 ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Číslo oprávnenia je OPPL-8043/2007-Kr s platnosťou od 18.9.2007.

Drevostavby

PORADENSKÝ SERVIS

Navrhneme Vám optimálne zloženie strechy alebo skladbu střešného plášťa.Doporučíme vhodný materiál a vysvetlíme jeho vlastnosti.

Vypracujeme cenovú ponuku pre rôzné druhy strešných krytín a orientačnú cenu práce. Na základe týchto cenových ponúk pripravíme pre Vás najvýhodnejšie riešenie.

Špeciálnou ponukou našej spoločnosti je likvidácia nebezpečného odpadu – AZBEST a to hlavne azbestových krytín tzv. ETERNIT. Materiály s ktorými pracujeme sú ekologicky nezávadné a všetky majú príslušné certifikáty, ktoré sú súčasťou dodávky materiálu.

webdesign webpreteba.sk strecha vašich predstáv ...